Componența Comisiei Locale de Fond Funciar

      – actualizată conform Ordinului Prefectului Județului Neamț nr. 200/12.07.2023 –

Anton-Nicolai GOREA                                        – Primar                                                                             – preşedinte

Mihai MOVILĂ                                                   – Viceprimar                                                                      – membru

Maria-Daniela BUTNARIU                              – Secretar General                                               – secretar

Ioan CIOCOIU                                                   – Referent Compartiment urbanism si amenajarea teritoriului              – membru

Ionel MITITELU                                                – Consilier cadastru                                                          – membru

Maria-Roxana RUSU                                       – Consilier Juridic                                                            – membru

Verginel RACLARU                                        – ing. Ocolul Silvic Văratec                                        – membru

Constantin CHIRILĂ                                       – Reprezentant al proprietarilor                                       – membru

Constantin APETROAE                                 – Reprezentant al proprietarilor                                       – membru

Comments are closed.